Khóa học, nội dung học | Trường tiếng Nhật NSA

HOME > Nội dung học tập・Khóa học

Nội dung học tập・Khóa học

Nội dung học tập

Khóa học

Khóa 1 năm rưỡi, Khóa 2 năm

Mục tiêu

 • Cho những người muốn vào các trường đại học, trường chuyên
  nghiệp (nghề) hay các cơ sở giáo dục cao hơn tại Nhật Bản
 • Cho những người có mục đích làm việc tại các công ty Nhật Bản
  ở nước ngoài hay các công ty tại Nhật Bản.
 • Cho những người muốn sử dụng tiếng Nhật trong cuộc sống
  thường ngày
 • Cho những người muốn nâng cao trình độ tiếng Nhật của bản thân.

Điều kiện dự tuyển

 • Người đã hoàn thành chương trình học phổ thông 12 năm hoặc được công nhận
  có trình độ học lực tương đương
 • Trong vòng 5 năm tính từ thời điểm tốt nghiệp trường cuối cùng đến nay.
 • Cung cấp giấy chứng nhận đỗ hoặc bảng điểm kỳ thi năng lực tiếng Nhật
  (JLPT, J-TEST, NAT-TEST, TOP-J, GNK, STBJ)
 • Phải có người bảo lãnh tài chính có đủ khả năng chi trả các khoản phí cần thiết
  như học phí, sinh hoạt phí v.v.
 • Có ý thức học tập, có mục đích học tiếng Nhật rõ ràng và hợp lý được nhà trường
  công nhận

Thời hạn nộp hồ sơ

Khóa 2 năm Khóa 1 năm 6 tháng
Khóa tháng 4: Nộp từ tháng 8 đến tháng 11 Khóa tháng 10: Nộp từ tháng 2 đến tháng 5

Kinh phí

Phí xét tuyển 20,000yên (Chỉ cho lần đầu tiên)
Phí nhập học 50,000yên(Chỉ cho lần đầu tiên)
Học phí 600,000yên/năm
Phí cơ sở vật chất 80,000yên/năm

*Thuế tiêu thụ sẽ được tính riêng

Thời gian tiết học

Lớp buổi sáng 9:00~12:20
Lớp buổi chiều 13:00~16:20

*Sinh viên sẽ được sắp xếp vào lớp buổi sáng hay buổi chiều tùy theo trình độ của từng cá nhân.

Quy trình từ lúc nộp hồ sơ đến khi nhập học và giấy tờ cần thiết

Khóa học dự thính

Dành cho người muốn tham gia chương trình học ngắn hạn có thể tham dự lớp học của học sinh chính quy với tư cách là học sinh dự thính

Điều kiện dự tuyển

 • Người đã có tư cách lưu trú hoặc tự mình có khả năng nhập cảnh vào Nhật Bản
 • Người có năng lực chi trả học phí và các chi phí cần thiết khác để sinh hoạt tại Nhật

Thời hạn nộp hồ sơ

Chỉ có thể nhận khi có trình độ tiếng Nhật tương đồng và lớp học vẫn còn trống.

Kinh phí

Phí nhập học 20,000 yên(Chỉ cho lần đầu tiên)
Học phí 50,000 yên tháng
Phí cơ sở vật chất 4,000 yên / tháng
Phí tài liệu thu theo thực phí. Có sự khác nhau tùy vào thời điểm nhập học và lớp nhập học

*Thuế tiêu thụ sẽ được tính riêng

Thời gian tiết học

Lớp buổi sáng 9:00~12:20
Lớp buổi chiều 13:00~16:20

*Sinh viên sẽ được sắp xếp vào lớp buổi sáng hay buổi chiều tùy theo trình độ của từng cá nhân.

Giấy tờ cần thiết