Học bổng・Sau tốt nghiệp | Trường tiếng Nhật NSA

HOME > Học bổng・Sau tốt nghiệp

Học bổng・Sau tốt nghiệp

Có học bổng

 1. Trường hợp đã đỗ thi năng lực tiếng Nhật N4 khi nhập học sẽ được miễn 50,000 yên tiền nhập học.
 2. Học bổng chăm học (nửa năm) Không đi học muộn, không nghỉ học: 10,000 yên
  Học bổng chăm chỉ (nửa năm) Số đi học muộn về sớm dưới 3 giờ: 5,000 yên
 3. Học bổng chăm học khi tốt nghiệp (không đi muộn, không nghỉ học): 10,000 yên
 4. Đối với sinh viên có thành tích tốt và đi học trên 90% tính khi tốt nghiệp
  • Khóa 2 năm thi lên đại học…1 sinh viên tối ưu: 50,000 yên, 1 sinh viên ưu tú: 30,000 yên
  • Khóa 1,5 năm thi lên đại học…1 sinh viên tối ưu: 30 nghìn yên, 1 sinh viên ưu tú: 20,000yên

Quá trình sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ra trường, những học sinh có chứng chỉ chăm sóc phúc lợi tại trường cao đẳng hoặc đại hoc sẽ được ưu tiên phỏng vấn xin việc tại hệ thống công ty của tập đoàn.
Trường có hợp tác với trường cao đẳng kinh doanh Nagoya nên các bạn có thể đạt được chứng chỉ nhân viên chăm sóc phúc lợi do Khoa sức khỏe phúc lơi trường Cao đẳng kinh doanh Nagoya
Kể từ khi đến Nhật, trong vòng tối thiểu 3,5 năm có thể được làm việc tại các công ty liên quan